PPJ Group ยินดีต้อนรับ...เปิดจองซื้อหนังสือ"ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 3"...ราคาเล่มละ 120 บาท...ค่าส่งลงทะเบียน 1เล่ม 20 บาท,EMS 1เล่ม 52 บาท..รีบตัดสินใจซื้อก่อนหมด...
ที่มาของการจัดทำหนังสือ
 


คน กำลัง online

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตะลุยโจทย์เล่ม 3 เปิดให้สั่งซื้อแล้ว
.............
ค่าหนังสือเล่ม 3 เล่มละ 120 บาท
ค่าส่งเล่ม3 ลงทะเบียน 20 บาท,EMS 52 บาท
............
กรอกแบบฟอรม์สั่งซื้อและโอนเงิน(ผ่านตู้ATMหรือเคาเตอร์ธนาคาร)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาบางบัวทอง เลขที่บัญชี 121-0-27517-1
ชื่อบัญชี นางวรรณี เรียบเจริญ หรือ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางบัวทอง เลขที่บัญชี 174-0-97133-6
ชื่อบัญชี นางวรรณี เรียบเจริญแล้วนำสลิปการโอนเงินมาปิด
ในใบสั่งซื้อ
ส่งไปที่fax หมายเลข 02-9241809
หรือสะแกนหรือถ่ายภาพสลิปแล้วส่งmailไปที่
ppj2554@gmail.com
ถ้าไม่สะดวกส่งfaxหรือไม่มีเครื่องสะแกน
ดูรายละเอียดในวิธีสั่งซื้อ
.....................
หมายเหตุ เล่ม 1 และเล่ม 2 ยังมีจำหน่าย
.............................................................

เว็บไซต์แนะนำ
ติวสอบอัยการผู้ช่วย,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,เนติฯ


 


การแจ้งการโอนเงิน เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
1 แจ้งทาง emai ที่ ppj2554@gmail.com
2 แจ้งทาง SMS ที่เบอร์ 081-8069919
3 แจ้งทางเว็บไซต์ (อยู่ระหว่าปรับปรุง)

หมายเหตุ ต้องการสั่งซื้อ กรุณาโหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อ กรอกรายละเอียด
ส่งmail ไปที่ ppj2554@gmail.com
แล้วโอนเงิน(ผ่านตู้ATMหรือเคาเตอร์ธนาคาร)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาบางบัวทอง เลขที่บัญชี 121-0-27517-1
ชื่อบัญชี นางวรรณี เรียบเจริญ หรือ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางบัวทอง เลขที่บัญชี 174-0-97133-6
ชื่อบัญชี นางวรรณี เรียบเจริญ

วิธีการแจ้งว่าโอนเงินแล้ว

1.นำสลิปที่โอนเงินมาปิด ในใบสั่งซื้อ
ส่งไปที่fax หมายเลข 02-9241809
หรือสะแกนหรือถ่ายภาพสลิปแล้วส่งmailไปที่
ppj2554@gmail.com
2.ถ้าไม่สะดวกส่งfaxหรือไม่มีเครื่องสะแกน
ให้แจ้งทางmailว่าได้โอนเงินแล้วโดยระบุธนาคาร วันที่โอน และจำนวนเงิน

3.แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-8069919

กรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-8069919

...................................